1
123451112

TÂY THIÊN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM ( 01 Ngày)
Tây Thiên (thuộc Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) được biết đến là một quần thể kiến trúc cổ xưa với chùa, đền, miếu, bia đá... mang đậm dấu ấn ...
   
TÂY THIÊN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM ( 01 Ngày)
Tây Thiên (thuộc Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) được biết đến là một quần thể kiến trúc cổ xưa với chùa, đền, miếu, bia đá... mang đậm dấu ấn ...
ĐỐI TÁC