1
123451112

DU LỊCH BIỂN HẢI HÒA- TĨNH GIA THANH HÓA ( 3 ngày)
Là huyện đồng bằng ven biển phía Nam tỉnh Thanh Hóa, Tĩnh Gia hội đủ điều kiện để phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế du lịch, đó là Đảo Nghi Sơn ...
ĐỐI TÁC