1
123451112

Jestar khuyến mại đặc biệt khi tiếp nhận máy bay A320 mới!

23-08-2012

Kính gửi: Các Đại lý , Quý  khách hàng

Chi nhánh miền Bắc triển khai chương trình khuyến mại nhân dịp Jetstar Pacific nhận thêm máy bay A320 mới (hình ảnh theo file đính kèm).
jestar.jpg     Hinh anh 1.JPG


Nội dung chương trình khuyến mại như sau:

Thời gian bắt đầu:
           Thu 23Aug12 17:00 VN Time
Thời gian kết thúc:
          Fri 24Aug12 23:59 VN Time
Kênh bán:                        Tất cả các kênh

Giá khuyến mại: 

Chặng bay giữa / hoặc ngược lại

Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Giá Starter^ khuyến mại

Tp. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng

 

Từ 02/04/13 đến 17/04/13

Từ 07/05/13 đến 16/05/13

350.000

Hà Nội – Đà Nẵng

 

Từ 02/04/13 đến 17/04/13

Từ 07/05/13 đến 16/05/13

350.000

Tp. Hồ Chí Minh – Hà Nội

 

Từ 02/04/13 đến 17/04/13

Từ 07/05/13 đến 23/05/13

600.000

Tp. Hồ Chí Minh – Hải Phòng

 

Từ 02/04/13 đến 17/04/13

Từ 07/05/13 đến 23/05/13

600.000

Tp. Hồ Chí Minh – Vinh

 

Từ 02/04/13 đến 17/04/13

Từ 07/05/13 đến 23/05/13

600.000

Tp. Hồ Chí Minh – Singapore

 

 

Từ 02/04/13 đến 23/05/13

650.000

Hà Nội – Singapore

 

Từ 23/08/12 đến 08/11/12

Từ 02/04/13 đến 23/05/13

950.000

 Trân trọng thông báo!

Thanks & best regards!

ĐỐI TÁC