1
123451112

Đền Pác Vãng

31-08-2017

ĐỀN PÁC VÃNG

Là một ngôi đền thiêng nằm bên bờ sông Gâm thơ mộng. Giữa trập trùng, âm u của núi rừng, sự xuất hiện của một ngôi đền nhỏ càng làm cho không gian trở nên huyền bí.

Tại ngã ba Pác Vãng xưa kia là nơi sinh sống của người Hoa, nay họ đã chuyển đến các vùng đất mới định cư. Trước khi rời xa mảnh đất đã gắn bó lâu đời, toàn thể cộng đồng người Hoa đã góp tiền xây dựng mới ngôi đền Pác Vãng.  Ngôi đền này thờ Quan đế Đại thần và thờ Mẫu. Năm 2006, khi thủy điện Tuyên Quang đi vào hoạt động, nước hồ thủy điện đã dâng cao, ngôi đền phải di dời lên vị trí cao hơn và cũng là vị trí hiện tại.

Den pac vãng.JPG

Ngôi đền là minh chứng cho sự giao thoa văn hóa của dân tộc Hoa và tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Với người dân Na Hang nói riêng và khách thập phương nói chung, ngôi đền Pác Vãng là một điểm đến linh thiêng, thu hút khách thập phương tới tham quan và cầu nguyện.

Den pac vãng1.JPG Den pac vãng21.JPG

Ngôi đền bắc vãng được sây dưng thành 2 ngôi đền ngôi đên to nằm ơ bên tay phải thờ quan công và tứ phủ công đồng Để ngài giúp đỡ nhân dân bản han lam ăn phat đạt va tránh mọi tà mà phiên toái ngoài thờ vị quan công nhà đền còn thờ tứ phủ công đồng, ngoài đền thờ các quang còn một đền thờ mẫu được xây dưng trang nghiêm ngai bên cạnh đền thờ quan trong ngôi đền mẫu có thờ phật, bồ tát và tam tòa tiên thánh tứ phủ công đổng ngoài ra nhà đên còn sây dựng 1 tòa sơn trang và nhiều công trình khác. ngôi đên rất linh thiêng đã có rất nhiều người cầu sin đều được các ngài phù hộ sở cầu như y sở nguyên tòng tâm nếu như ai đã và đang chuẩn bị DL lòng hồ nahang thì k nên bỏ qua địa điểm DL tâm linh này.

ĐỐI TÁC